مراقبت های ضروری بعد از عمل لیفت صورت

1- بیمار روز بعد یا چهل و هشت ساعت بعد عمل لیفت صورت ویزیت می شوند اگر پانسمان و یا درن داشته باشند برداشته می شود.
2- در 72 ساعت اول بعد عمل حتما کیسه یخ جهت کاهش ورم مرتب استفاده فرمایید.
3- همه نقاط پوست از لحاظ تجمع خون و یا سرم باید بازدید شود. رنگ پوست یاید روشن باشد در صورت سیاه یا تیره شدید بودن به پزشک مراجعه کنید.
4- چهل و هشت ساعت بعد عمل بیمار می تواند حمام برود .
5- در روز هفتم بعد عمل نیمی از بخیه ها برداشته می شود.
6- در روز نهم بعد عمل تمامی بخیه ها برداشته می شود.
7- چهار هفته بعد عمل جهت ویزیت مجدد مراجعه فرمایید.
8- در صورت استفاده از ماژیک جراحی برای ترسیم خطوط  و باقی ماندن بقایای آن، با الکل به آرامی بقایای ماژیک را پاک کنید.
9- بعد عمل برای شما سفالکسین هر شش ساعت تجویز می شود حتماً مصرف کنید.
10- در صورت مصرف سیگار یا آسپرین باید از دو هفته قبل عمل مصرف انها را قطع کنید و تا یک هفته بعد عمل نیز اکیداً مصرف نکنید.
11- لیست کاملی از داروهای مصرفی به جراح خودتان بدهید.
12- در صورت وجود سابقه افسردگی قبل از لیفت صورت به جراح خودتان حتماً اطلاع دهید.

سخن روز

پیوندهای مرتبطآدرس: شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، خیابان بهار، مجتمع ایمان، واحد 6 شرقی، طبقه اول


44264272 (021)